Rypin – jedno z najstarszych polskich miast

Rypin położony nad rzeką Rypienicą, będącą dopływem Drwęcy, a także na malowniczym Pojezierzu Dobrzyńskim, jest miastem w województwie kujawsko-pomorskim. To jedno z najstarszych polskich miast, które niegdyś wchodziło w skład Korony Królestwa Polskiego. Położone jest na ważnym szlaku łączącym Kujawy z Warmią oraz Pomorze z Mazowszem. Aktualnie żyje tutaj około 16 tysięcy osób.

Dzieje Rypina

Rypin jest (więcej…)